کارت اعتباری

به پشتوانه 80 سال سابقه فعالیت در بازرگانی و بازارهای مالی داخلی و خارجی، از سال 1375 مطالعات طراحی کارت اعتباری شروع گردیده و از سال 1398 کارت اعتباری تارا بصورت آزمایشی اجراء گردید که پس از طی دوره آزمایشی، تغییراتی داده شده و برای اولین بار در ایران برای سرمایه گذاری در بورس بخصوص صندوقهای سرمایه گذاری توسط گروه مالی تارا طراحی و تعریف شده است.

با کارت اعتباری تارا با شرایط آسان و با ارائه مدارک و مستندات شغلی و سپردن چک و سفته شخصی توسط دریافت کننده کارت و یک نفر ضامن که هر دو از طریق سامانه اعتبار سنجی، اعتبار سنجی شده و فاقد چک برگشتی و اقساط معوق باشند، میتوانند اعتبار لازم برای معامله در بورس را دریافت و از طریق کارگزاری طرف قرارداد کارت، در بورس معامله نمایند.

درحال حاضر هر نفر بسته به مدارک شغلی و اعتبار سنجی تا سقف 600 میلیون ریال که درصورتی که تعداد افراد بیشتر باشد و نیاز به اعتبار بیشتر باشد، افراد میتوانند سندیکا تشکیل بدهند و در تامین مالی طرح های بزرگتر مشارکت یا سرمایه گذاری نمایند، اعضای سندیکای اعتباری که اعتبار آن از طریق گروه مالی تارا تامین میشود، میتوانند سرمایه خود را روی هم گذاشته و سبد مشارکتی بزرگی تا سقف صدها و هزاران میلیارد ریال برای ایجاد سبد های بزرگ بورس یا تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری یا تامین مالی جمعی، یا صندوقهای جسورانه و یا حتی سرمایه گذاری خصوصی در استارتاپها استفاده نمایند.

این طرح در سال 1398 به صورت فاز آزمایشی ایجاد و برای چند صد نفر از صاحبان کسب و کارهای کوچک اجراء گردیده و در مرحله توسعه در مقیاس ملی میباشد.

با ما در تماس باشید.

فهرست