سلب مسئولیت

توجه:

کلیه کاربران سایت و بازدید کنندگان ملزم هستند قوانین زیر را که بخشی از قرار داد بهره برداری از محتوهای مندرج در این سایت میباشد به طور دقیق و کامل رعایت نمایند، در غیر این صورت حق بازدید از سایت را نداشته و باید سایت را ترک نمایند:

1- کلیه مطالب و محتوای مندرج در این سایت صرفا نظرات شخصی اعضای این سایت از فعالان اقتصادی و بورس و بانک و بیمه  که بعضا بیش از 20 سال سابقه معامله گری در بورسهای داخل و خارج و تعدادی نیز بیش از 30 سال خدمات حسابداری و مالی و مشاوره سرمایه گذاری به شرکتها و بنگاههای کوچک و بزرگ بوده و درج این نظرات شخصی به معنی مشاوره و یا توصیه به خرید و یا فروش اوراق بورس یا هر گونه معامله مشخصی نمیباشد.

2- ریسک پذیری هر فرد با فرد دیگر متفاوت بوده و بازارهای مالی دارای نوسان و ریسک های متفاوتی هستند. و لذا یک معامله گر با شناخت ریسک پذیری خود و روحیات و سطح تاثیر هیجانات در تصمیم گیری ها و معاملات، برنامه ریزی های لازم را انجام بدهد.

3- یک معامله گر باید باتوجه به اصول مدیریت مالی و مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، نسبت به تصمیم گیری های مالی و معاملاتی خود قدام نماید، و در مرحله بعد از نظر مشورتی کارشناسان ذیصلاح استفاده نماید.

4- در صورتی که فردی نیاز به مشاوره داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات با کارشناسان مجاز انعقاد قرار نموده و سپس در چهار چوب قرارداد از نظر مشورتی کارشناسان استفاده نماید و بدون قرارداد نمیتواند از مشاوره ها استفاده نماید.

5- با وجود انعقاد قرارداد سایت با نهادهای مالی و استفاده از نظرات کارشناسان ذیصلاح و مجاز، تاکید مینماید که انعکاس نظر کارشناسان دارنده گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه و یا افراد دارنده سالها تجربه معامله گری و مشاوره و یا سبد گردانی به منزله قطعی بدون یا بدون ریسک بودن نظرات آنها نیست و معامله گرانی که از نظرات این کارشناسان استفاده مینمایند، حق هر گونه اعتراض و شکایت و درخواست خسارات ناشی از نظرات کارشناسان را از خود سلب و ساقط مینمایند.

فهرست