امورحقوقی

واحد امور حقوقی رسیدگی به کلیه تخلفات، شکایتها، پیگیری های حقوقی و قانونی، و نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات را بر عهده دارد، و کلیه اعضاء و مشتریانی که عضو باشگاه مشتریان میباشند، مفاد زیر را بعنوان بخشی از قرارداد فی مابین قبول و تعهد مینمایند:

  1. واحد امور حقوقی، خود را موظف به پاسخگوئی به مراجع قضائی و نظارتی و تطبیق سایت و کلیه خدمات با قوانین و مقررات نهادهای نظارتی از جمله شورای عالی پول، شورای عالی بورس، شورای عالی مبارزه با پولشوئی، سازمان بورس وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد، دبیرخانه مبارزه با پولشوئی وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، و سایر نهادهای نظارتی و حاکمیتی میداند.
  2. مشتری خود را ملزم و متعهد به رعایت به قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 1397 مجلس شورای اسلامی میداند.
  3. کلیه خدمات کارشناسی طبق قوانین و مقررات نظارتی مستقیما یا غیر مستقیم توسط کارشناسان ذیصلاح انجام میشود و بابت هرگونه اشتباه و کوتاهی و سهل انگاری در خدمات رسانی، کارشناس مربوطه که از طریق پلتفرم تارا با مشتری در ارتباط است، مسئول پاسخگوئی میباشد.
  4. کلیه معاملات و فعالیتهای اقتصادی و مالی و بازرگانی همیشه همراه با ریسک بوده و احتمال ضرر و زیان وجود دارد، و صرف داشتن بازدهی در سوابق قبلی دلیل بر تضمین بازدهی آینده نمیباشد. لذا کلیه اعضاء و مشتریان این امر را قبول مینمایند که درصورت ضرر و زیان های احتمالی بابت اخذ خدمات کارشناسی یا مشاوره، حق هیچ گونه اعتراضی را نداشته و باید طبق پیش بینی های انجام شده به مراجع نظارتی مراجعه و پیگیری فرمایند.
  5. اکیدا به تمامی اعضاء و مشتریان و معامله گران و فعالان بازارهای مالی توصیح مینمائیم اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه و مدیریت مالی را رعایت نموده و از اهرم های مالی و ریسک های بزرگ، و سرمایه گذاری کلیه دارائیهای خود در یک زمینه خاص و یا در یک معامله اکیدا خودداری نموده و سبدی از دارائی های مختلف با ریسک های مختلف نقد شوندگی را در زندگی خصوصی خود تشکیل بدهند. به خصوص باتوجه به شرایط کشور و بحرانهای مالی در پیش رو، گروه مالی تارا هیچ گونه مسئولیتی را بابت ضررها و زیانهای احتمالی به عهده نمیگیرد.
  6. درج کلیه اخبار و اطلاعات و آمارها در سایت به منزله مشاوره سرمایه گذاری و توصیه به معامله مشخصی نبوده و صرفا بیان نظرات و دیدگاههای کارشناسان میباشد و برای دریافت مشاوره های تخصصی و مالی و معامله گری باید طی یک قراردادی رابطه بین مشتری و مشاور تعریف و سپس اقدام به مشاوره و نظریه کارشناسی گردد.
  7. این قرارداد تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و مدیریت گروه مالی تارا بنابه صلاح دید میتواند هر زمان که لازم بداند، بدون اطلاع قبلی محتوی این قرارداد را تغییر و یا اصلاح نماید.
  8. مدیریت گروه مالی تارا در قبول یا رد کلیه درخواستهای عضویت مختار بوده و در صورت صلاحدید میتواند عضویت هر فردی را به صورت یک طرفه لغو و سفارشات دریافتی از مشتری را تعلیق نماید.
فهرست