درباره پلتفرم مالی تارا

پلتفرم مالی تارا با چهار هسته نرم افزاری پیشرفته شامل سه هسته فرعی و یک هسته اصلی متصل به هم، که تبدیل به یک سیستم شده اند، و 45 زیر سیستم نرم افزاری که از ترکیبی از زبانهای برنامه نویسی Java , Javascript , php  و بانک های اطلاعاتی با تکنولوژی های مختلف  که با سرمایه گذاری شرکت های بین المللی تولید شده است، فقط هسته اصلی این پلتفرم، توسط 382 برنامه نویس نخبه بین المللی و در 1/5 میلیون سطر کد برنامه نویسی و با بودجه 20 میلیون یورو تولید شده است که تمامی بودجه آن توسط بخش خصوصی و بدون دخالت هیچ دولتی پرداخت گردیده است و تاکنون درآمدی نداشته و کلیه وجوه دریافتی صرف توسعه فناوریهای این پلتفرم میگردد.

علاوه بر اینکه به دلایل فنی و امنیتی نرم افزارهای پلتفرم تارا بر روی سرورهای مختلف در مکانهای جغرافیائی مختلفی توزیع شده است، از لحاظ سخت افزاری و تجهیزات فیزیکی نیز این پلتفرم بر روی چندین سرور در نقاط جغرافیائی مختلف در داخل و خارج از ایران پیاده سازی شده است و هزاران متخصص نرم افزاری و امنیت اطلاعات به صورت مداوم مشغول توسعه و به روز رسانی و حراست از پلتفرم تارا هستند.

این پلتفرم برای اشتغال زائی غیر مستقیم حد اقل 200 هزار نفر که اگر اعضای خانواده هر اشتغال 5 نفر باشد، برای امرار معاش و تامین مخارج زندگی 1 میلیون نفر برنامه ریزی و بهره برداری شده است.

تاکنون در طول سالهای گذشته نه تنها هیچ دولت و نهاد دولتی یا خصولتی هیچ گونه کمکی نکرده ، بلکه با انواع آزار و اذیت ها و توهین و تهمت ها و کپی کردن حقوق مالکیت فکری گروه ، نه تنها خسارات زیادی به برنامه های کار آفرینی گروه وارد کرده اند، بلکه کلیه افرادی که پلتفرم تارا قرار بود زمینه اشتغال زائی شان را فراهم کند نیز به بیکاری و خانه نشینی کشانیده اند، ولی این مسائل باعث نا امیدی گروه نشده و به تلاش خود برای فعالیت خدمات رسانی ادامه داده اند.

ما پلتفرم تارا  را متعلق به خودمان نمیدانیم، و در قالب شرکت سهامی عام مالکیت و سهامش را به عموم مردم عرضه کرده ایم و از طریق این پلتفرم خود را خدمتگزار مردم و واسطه برای تامین معاش و روزی حد اقل 1 میلیون انسان میدانیم.

این پلتفرم هنوز در مرحله آزمایشی میباشد و ممکن است دارای ایراداتی باشد، در صورتی که هر گونه ایراد و ضعفی در پلتفرم تارا مشاهده نمودید، یا انتقاد و پیشنهاداتی داشتید، ما با آغوش باز استقبال میکنیم، لطفا با ما در میان بگذارید:

    فهرست